Ewch I'r Top

Er nad yw’r sefydliadau canlynol yn gysylltiedig â’n Cymdeithas yn uniongyrchol, efallai byddant yn ffynonellau gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn ag Owain Glyn Dŵr a hanes ei gyfnod.


Canolfan Owain Glyn Dŵr.  Heol Maengwyn, Machynlleth, Powys SY20 8EE. Rhif ffôn: 01654 702932

              E-bost enquiries@glyndwrcentre.org  

      Gwefan: www.canolfanglyndwr.org


Mae Canolfan Owain Glyn Dŵr yn graidd i bawb sydd â diddordeb yn Glyn Dŵr a’i hanes. Mae wedi ei leoli ar safle sy’n gysylltiedig â lleoliad senedd Glyn Dŵr ac mae’n cynnwys casgliad eclectig o arddangosfeydd, tableaux, system cyfrifiaduron rhyngweithiol, rhwbiad pres, atgynhyrchiad o’r Llythyr Pennal ynghyd â murlun eang. Mae’n bosib prynu llyfrau a phethau cofiadwy yn y ganolfan.


Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  Aberystwyth, Ceredigion, Cymru, SY23 3BU. Rhif ffôn: 01970 632800

                                       E-bost: gweler gwefan y llyfrgell am fwy o wybodaeth

            Gwefan: www.llgc.org.uk


Yn haeddiannol disgrifiai ei hun yn “...un o lyfrgelloedd mawr y byd”.  Mae’n gartref i gasgliad cynhwysfawr o lyfrau yn ymwneud ag Owain Glyn Dŵr a hanes Cymru. Hefyd mae gan y llyfrgell gasgliad helaeth o ddogfennau ac maent yn y broses diweddaru eu casgliadau’n ddigidol.


Fforwm Hanes Cymru  Mrs Pat Jones (Ysgrifenyddes), Bryn Awelon, Swyddffynnon, Ceredigion SY25 6AL.

   Rhif ffôn: 01974 831582

           E-bost: info@fforwmhanescymru.org.uk

                Gwefan: www.fforwmhanescymru.org.uk


Sefydliad ambarél yw Fforwm Hanes Cymru ar gyfer cymdeithasau annibynnol sy’n gysylltiedig â hanes Cymru. Mae’n trefnu arddangosfeydd yn nigwyddiadau amrywiol megis y Ffair Glamai yn Amgueddfa Werin Cymru St. Fagans, ger Caerdydd ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Gallwch ddarganfod rhestr lawn o gymdeithasau cyswllt, ynghyd â manylion cyswllt a.y.b.


Cymdeithas Owain Lawgoch. Bryan Davies. Rhif ffôn 01874 625981.
Cymdeithas Y Dywysoges Gwenllian.  Mallt Anderson.

                                    Gwefan: www.princessgwenllian.co.uk


Y Dywysoges Gwenllian oedd unig blentyn Llywelyn ein Llyw Olaf a Eleanor de Montfort. Lladdwyd Llywelyn (Tywysog olaf brodorol Cymru) gan ddynion Edward I yn 1282 pan oedd Gwenllian ond yn chwe mis oed a chafodd ei chipio i Briordy yn Sempringham, Swydd Lincoln. Yno fe wnaeth hi weini fel lleian am 54 mlynedd hyd ei marwolaeth.


Cymdeithas Capel Brenhinol Owain Glyndŵr . Geraint ap Iorwerth. Rhif ffôn: 01654 791216


Treftadaeth Abaty Cwmhir.  Siân Meredudd. Rhif ffôn: 01597 823547Ffrindiau Eglwys Pilleth. Albert Ward. Rhif ffôn: 01299 266435


Cymdeithas Meysydd Cad Cymru.  Albert Ward. Rhif ffôn: 01299 266435.

E-bost: wardA9@sky.com

Gwefan: welshbattlefields.org.uk


Wedi ei greu yn 1997, dyma’r unig Gymdeithas Gymreig sy’n ymroddedig i astudio brwydrau Cymreig.


Cefn Caer     Pennal, Machynlleth, Powys, SY20 9JX      Rhif ffôn: 01654 791230


Mae Cefn Caer yn adeilad rhestredig gradd 2* ac yn Dŷ Neuadd Canoloesol sy'n dyddio o gynfod cyn y 15 ganrif. Mae wedi'i leoli ym Mhennal, ger Machynlleth, Powys. Yr oedd yn breswyliad achlysurol o Owain Glyndŵr.

E-bost: info@cefncaer.com

Gwefan: http://www.cefncaer.com/cyWedi ei leoli mewn cwm anghysbell ym Mhowys, roedd Cwm Hir yn abaty Sistersaidd eang. Rhagorwyd ei gorff 75m yn unig gan Eglwysi Cadeiriol Durham a Chaerwynt ym Mhrydain.  Ar ôl i Llywelyn (Tywysog olaf brodorol Cymru) cael ei ladd gan ddynion Edward I yn 1282 cafodd ei ben ei dorri a’i danfon i Lundain i’w arddangos ar y Tŵr. Cludwyd ei gorff i Abaty Cwm Hir yn gyfrinachol er mwyn ei gladdu.


Mae Eglwys Santes Fair, Pilleth ger lleoliad un o frwydrau enwocaf Owain Glyn Dŵr. Roedd rhan o’r adeilad presennol yn sefyll adeg y frwydr yn 1402. Yn ddiweddar cafodd yr Eglwys ei hadfer am gost fawr ac mae'n haeddu ymweliad.


Ganed Owain Lawgoch- ewythr Owain Glyn Dŵr - yn 1335. Fe ddaeth yn Dywysog Gwynedd (Gwynedd oedd yr uwch dywysogaeth yng Nghymru yn y canoloesau). Roedd o’n nai i Llywelyn Ein Llyw Olaf, Tywysog olaf Cymru a’i lladdwyd yn 1282 gan ddynion Edward I. Gwasanaethodd gydag arbenigrwydd ym myddin Ffrainc a gallai’i enw da yn Ffrainc fod o fudd i Owain Glyn Dŵr pan roedd Owain yn bwriadu gofyn am gefnogaeth y Ffrancwyr yn ystod ei ymgyrch. Cafodd ei lofruddio yn Ffrainc gan ysbïwr Seisnig, John Lamb.Cymdeithas Owain Glyn Dŵr

Saesneg Diweddariadau

Cysylltiadau Perthnasol

Sylwadau/Awgrymiadau Chwilio'r Wefan