1 Sycharth  

 2 Y Trallwng    

 3 Trefaldwyn   

 4 Pilleth  

 5 Llanllieni   

 6 Golden Valley   

 7 Mynydd Cwm Du   

 8 Y Grysmwnt   

 9 Trefynwy  

 10 Brynbuga

 11 Casnewydd

 12 Caerdydd  

 13 Caerffili  

 14 Y Bont-faen  

 15 Coety  

 16 Abertawe

 17 Llanrhidian

 18 Cydweli

 19 Caerfyrddin

 20 Dryslwyn

 21 Dinefwr

 22 Carreg Cennen

 23 Llanymddyfri

 24 Hwlffordd

 25 Trefgarn


26 Tyddewi  

27 Trefdraeth    

28 Aberteifi   

29 Ystrad Fflur  

 30 Abaty Cwm Hir  

 31 Aberystwyth   

 32 Pumlumon   

 33 Machynlleth   

 34 Pennal  

 35 Dolgellau

 36 Harlech

 37 Cricieth  

 38 Dolbadarn  

 39 Caernarfon  

 40 Biwmares  

 41 Conwy   

 42 Rhuddlan

 43 Dinbych

 44 Rhuthun

 45 Y Fflint

 46 Yr Hôb

 47 Corwen

 48 Glyndyfrdwy

 49 Hanmer

 50 Croesoswallt


Mannau â chysylltiadau Glyndŵraidd

Ewch I’r Top


Cymdeithas Owain Glyn Dŵr

Saesneg Diweddariadau

Lleoliadau Allweddol

Sylwadau/Awgrymiadau Chwilio'r Wefan