46 Yr Hôb 49 Hanmer 50 Croesoswallt 01 Sycharth 02 Trallwng 03 Trefaldwyn 04 Pilalau 05 Llanllieni 06 Dyffryn Aur 07 Mynydd Cwm Du 08 Y Grysmwnt 09 Trefynwy 10 Brynbuga 11 Casnewydd 12 Caerdydd 13 Caerffili 14 Y Bont-faen 15 Coety 16 Abertawe 17 Llanrhidian 18 Cydweli 19 Caerfyrddin 20 Dryslwyn 21 Dinefwr 22 Carreg Cennen 23 Llanymddyfri 28 Aberteifi 29 Ystrad Fflur 30 Abaty Cwm Hir 31 Aberystwyth 32 Pumlumon 33 Machynlleth 34 Pennal 35 Dolgellau 36 Harlech 37 Cricieth 38 Dolbadarn 39 Caernarfon 40 Biwmares 41 Conwy 52 Rhuddlan 43 Dinbych 44 Rhuthun 45 Y Fflint 47 Corwen 48 Glyndyfrdwy 24 Hwlffordd 25 Trefgarn 26 Tyddewi 27 Trefdraeth

Cliciwch ar Leoliad

Dangos/Cuddio Mynegai

Tapiwch am Fanylion

Abaty Cwm Hir

Abertawe

Aberteifi

Aberystwyth

Biwmares

Brynbuga

Caerdydd

Caerffili

Caerfyrddin

Caernarfon

Carreg Cennen

Casnewydd

Coety

Conwy

Corwen

Cricieth

Croesoswallt

Cydweli

Dinbych

Dinefwr

Dolbadarn

Dolgellau

Dryslwyn

Dyffryn Aur

Glyndyfrdwy

Hanmer

Harlech

Hwlffordd

Llanllieni

Llanrhidian

Llanymddyfri

Machynlleth

Mynydd CwmDu

Pennal

Pilalau

Pumlumon

Rhuddlan

Rhuthun

Sycharth

Trefaldwyn

Trefdraeth

Trefgarn

Trefynwy

Tyddewi

Y Bont-faen

Y Fflint

Y Grysmwnt

Y Trallwng

Yr Hôb

Ystrad Fflur

NEU

Cymdeithas Owain Glyn Dŵr

Diweddariadau Saesneg Chwilio'r Wefan

Lleoliadau Allweddol