Y gwaith mwyaf dylanwadol sy’n ymwneud â hanes Owain Glyndŵr yw The Revolt of Owain Glyn Dŵr gan Yr Athro Syr R.R Davies a gyhoeddwyd gan Oxford University Press. 1997. ISBN 0-19-285336-8. Roedd y diweddar Athro Davies yn Athro Chichele Hanes yng Ngholeg All Souls, Rhydychen ac adnabuwyd yn fyd-eang am ei awdurdod ar Owain Glyndŵr a’i hanes.  


Mae’r Athro Davies hefyd wedi ysgrifennu llyfr hynod o hygyrch sydd wedi ei anelu at y darllenydd cyffredinol, Owain Glyn Dŵr - Prince of Wales.


Mae yna gyfieithiad arbennig o’r llyfr gan Gerald Morgan Owain Glyn Dŵr - Tywysog Cymru a gyhoeddwyd gan Y Lolfa. 2009. ISBN 978-1847711274.


Gwaith arall sy’n ddibynadwy a darllenadwy er yn fyr yw Owain Glyndŵr gan Yr Athro Glanmor Williams, a gyhoeddwyd gan Oxford University Press. 1993. ISBN 0-7083-1193-8.


Dyma lyfrau eraill sy’n rhoi cipolygon diddorol ar ei ymgyrch:


Owain Glyndŵr – A Casebook, ed. by Michael Livingston and John K. Bollard.
Liverpool University Press. 2013. ISBN 978-0-85989-884-3.


Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr, Gruffydd Aled Williams. Y Lolfa. 2015. ISBN 978-1-78461-156-9.


In Search of Owain Glyndŵr, Chris Barber . Blorenge Books. 2004. ISBN 1-87-2730-33-7.


Owain Glyn Dŵr & the War of Independence in the Welsh Borders, Geoffrey Hodges. Logaston Press. 1995. ISBN 1-873827-24-5.


Glyn Dŵr’s War, G. J. Brough. Welsh Books Glyndŵr Publishing . 2002. ISBN 1-903529-069.


The Rise and Fall of Owain Glyndŵr, Gideon Brough. I.B. Taurus. 2017. ISBN 978-1-78453-593-3.


Glyndŵr’s First Victory – The Battle of Hyddgen 1401, Ian Fleming. Y Lolfa. 2001.
ISBN 0-86243-590-0.


Owain Glyndŵr – The Story of the Last Prince of Wales, Terry Breverton. Amberley. 2009.
ISBN 978-1-84868-328-0


The Mystery of Jack of Kent & the Fate of Owain Glyndŵr, Alex Gibbon. Sutton Publishing. 2004. ISBN 978-0-7509-3320-9.


Glyndŵr’s Daughter, John Hughes. Y Lolfa. 2012. ISBN 1847713319


Dyma’r gwaith clasurol ynglŷn â’r hanes hyd at ymddangosiad R.R.Davies:


Owen Glendower, J.E. Lloyd. Oxford University Press. 1931.  Gweld Bywgraffiad


Mae’r gwaith canlynol yn adroddiadau hygyrch o hanes Cymru:


A Brief History of Wales, Gerald Morgan. Y Lolfa. 2008. ISBN 9781847710185.


A History of Wales, John Davies. Penguin Books. 1990. ISBN 0-14-012570-1.


Llyfryddiaeth fer


A. G. Bradley, Owain Glyndŵr and the Last Struggle for Welsh Independence. 1902.


J. D. G. Davies, Owen Glyn Dŵr. 1934.


Gwynfor Evans, Land of My Fathers, 1974.


E. F. Jacob, The Fifteenth Century. 1961.


G. A. Jones, Owain Glyndŵr. 1962.


R. H. Jones. The Royal Policy of Richard 11. 1968.


J. L. Kirby, Henry 1 of England. 1970.


J.E. Lloyd, Owen Glendower. 1931.


T. Mathews, Welsh Records in Paris. 1910.


M. McKisack, The Fourteenth Century. 1959.


T. J. Pierce, Medieval Welsh Society. I1972.


D. R. Phillips, A Selected Bibliography of Owen Glyndŵr.


W. Rees, South Wales and the March, 1282 - 1415. 1924.


I. Skidmore, Owain Glyndŵr, Prince of Wales.


J. A. Tuck, Richard 11 and the English Nobility. 1973.


G. A. Williams, When was Wales. 1985.


Mae gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth gasgliad helaeth o lyfrau a dogfennau sy’n ymwneud â hanes Owain Glyn Dŵr.

Cymdeithas Owain Glyn Dŵr

Diweddariadau Saesneg Chwilio'r Wefan

Llyfryddiaeth