Penderfynwyd ymgorffori taith y Gymdeithas o amgylch cestyll Dyffryn Tywi gyda ' n cyfarfod cyffredinol blynyddol a gynhaliwyd yn ‘Yr Atom’ yng Nghaerfyrddin.


Roeddem yn ffodus iawn i gael tywydd heulog bendigedig ar gyfer ein gwibdaith.


Y lle cyntaf i ni ymweld ag ef oedd Castell Carreg Cennen.


Yr ail arhosfan ar ein taith oedd Castell Dryslwyn.


Cynhaliwyd ein cyfarfod cyffredinol blynyddol yn ‘Yr Atom’ yng Nghaerfyrddin. Fe'i Llywyddwyd gan ein swyddogion Eirwyn Evans, Gareth Jones, John Hughes a Malcolm Lloyd a roddodd eu hadroddiadau eu hunain.


Ar ôl cinio dymunol iawn yn Cydweli aethom yn ein blaenau i Gastell Cydweli. Oriel Digwyddiadau - CCB a Taith y Gymdeithas 10fed Medi 2022

Gwelwch Isod i Gael Gwybodaeth Lawnach

(I ' w Argraffu: Cliciwch Yma a Argraffu Cynnwys y Tab Newydd)


Saesneg

CCB a Taith Dyffryn Tywi 10 Medi 2022

Dangos y Ddewislen Uchaf