Sylwadau/Awgrymiadau a Gyflwynwyd

23/05/17 Gareth Jones
Bydd sicrhau mewnbwn i gyfraniad Hanes Cymru i gwricwlwm ein hysgolion yn flaenoriaeth i'r Gymdeithas. Os medrwch chi helpu mewn unrhyw ffordd yn y dasg hon cysylltwch ni, os gwelwch yn dda - neu ymuno 'r Gymdeithas yma, wrth gwrs!