Oriel Digwyddiadau -Taith Sir Fynwy 3ydd Medi 2016

Ar y daith hon, ymwelwyd lleoedd gyda chysylltiad ymgyrch Owain, gan gynnwys safleoedd brwydrau a chestyll, ar beth oedd yn ddiwrnod gwlyb iawn.


Ar ôl cyfarfod yn y Fenni teithiodd y bws cyntaf i Wysg lle'r oedd ymweliadau i'r Castell, plac glas ger Castle Farm, Pwll Melyn enwog - ac Eglwys y Santes Fair er mwyn gweld y plac pres yn ymroddedig i Adam Wysg.


Oddi yno teithiodd y bws drwy Graig y Dorth -  a Mynwy i Ynysgynwraidd - lle mwynhawyd y grwp cinio braf yn y Bell, ac, i ddilyn, taith o amgylch y Castell.


Yn anffodus, nid oedd y tywydd yn addas ar gyfer Grysmwnt ac felly, teithiodd y bws ymlaen i le ymwelwyd ag Eglwys Priordy'r Fenni. Yna aeth rhai o’r grwp ar daith fer o amgylch pwyntiau o ddiddordeb yn y dref, gan gynnwys Castell.


I orffen y diwrnod cafwyd pryd min nos ym Mhlas Derwen yn y Fenni a fwynhawyd gan bawb.


Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y  botwm ‘Saesneg’ uwchben  er mwyn cael y fersiwn

Saib Oriel Chwarae Oriel Llun Oriel Nesaf Llun Oriel Ddiwethaf Ewch i Ddiwedd Oriel Ewch i Ddechrau'r Oriel


Saesneg

Taith Sir Fynwy 03-09-16

Dangos y Ddewislen Uchaf