Sefydlwyd Cymdeithas Owain Glyndŵr i anrhydeddu cof un o gymeriadau enwocaf hanes Cymru.


At hynny, mae ganddi dri bwriad penodol:
* Trefnu adeiladu cofadail addas i Owain Glynd
ŵr;
* Ceisio canfod lleoliad bedd Owain;
* Gwaddoli ysgoloriaeth yn ei enw.


Nid yw’r Gymdeithas yn perthyn i unrhyw blaid nac i unrhyw enwad crefyddol a mae’n derbyn cefnogaeth gan Gymry blaenllaw.

Mae’n gweithredu polisi dwyieithog cyflawn ac mae’n elusen gofrestredig.Cafodd cofadail ei dadorchuddio ym Machynlleth, 16 Medi 2000, i ddathlu 600 mlwyddiant cyhoeddi Owain yn Dywysog Cymru.Mae'r gymdeithas wedi:
* ymgyrchu’n egnïol am fwy o gydnabyddiaeth i gyfraniad unigryw   Owain i’n hanes;
* cynnal cyflwyniadau yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod yr   Urdd a Sain Ffagan;
* comisiynu darlithoedd gan haneswyr enwog.
*

*

Nesaf

* Symudwch Dros y Llun I’w  Chwyddo

Cymdeithas Owain Glyndwr

Print
Saesneg